Meer mannen kiezen voor job in de zorgsector

Meer mannen kiezen voor job in de zorgsector

Mannen zijn aan een opmars bezig in de zorgsector, maar globaal gezien blijft het aandeel mannelijke studenten te laag. Dat blijkt uit cijfers van Vlaams Zorgambassadeur Lon Holtzer, die meegedeeld worden door de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen (CD&V).

Het aantal geregistreerde verpleegkundigen in Vlaanderen tussen 2010 en 2014 vertoont een stijging van bijna dertien procent, van 110.129 naar 124.067. Daarvan is 86 procent vrouw, maar de mannelijke verpleegkundigen stijgen van 14.773 naar 16.919, of een stijging met 14,5 procent.

Ook in de gezinszorg is er een opmerkelijke toename van het aantal mannen; tussen 2004 en 2014 steeg het aantal mannelijke werknemers in deze sector met veertig procent. De vrouwelijke studenten zijn echter nog steeds in de meerderheid, behalve in de opleidingen maatschappelijke veiligheid en orthopedie.

Het globale aantal vacatures in zorg en welzijn neemt opnieuw licht toe in vergelijking met 2013, door de toenemende vergrijzing en de stijgende zorgnood bij de bevolking. Tegen 2020 is er nood aan 30.000 zorgverleners extra. De werkzekerheid in de sector blijft gegarandeerd.

Beroepenfiche: