Jonge krachten in de kinderopvang !

Jonge krachten in de kinderopvang !

Brussel kampt al jaren met een dramatisch tekort aan Nederlandstalige crèches. De vraag is bijna dubbel zo groot als het aanbod. Daarom zette de Vlaamse regering, bevoegd voor kinderopvang, een inhaalbeweging in.dit jaar 7 miljoen euro voor de uitbreiding van het aantal kinderopvangplaatsen bij de erkende en zelfstandige opvang. Vijf procent van dat bedrag gaat naar Brussel