Gezocht 60.000 jongeren tegen 2020

Gezocht 60.000 jongeren tegen 2020

De zorgsector in Vlaanderen zoekt tegen 2020 ongeveer 60.000 nieuwe mensen.
Door de toenemende vergrijzing behoren verpleegkundigen en andere zorgberoepen tot de knelpuntberoepen.
Het gaat zeker niet alleen om verpleegkundigen, maar ook om verzorgenden en zorgkundigen. In de cijfers zijn ook andere welzijnswerkers opgenomen, zoals medewerkers van de kinderopvang of de gehandicaptenzorg.