Ook na 2020 blijft zorg- en welzijnssector een sector van de toekomst!

Ook na 2020 blijft zorg- en welzijnssector een sector van de toekomst!

Een studie van de KU Leuven heeft aangetoond dat de kloof tussen vraag en aanbod in de zorgsector op dit moment min of meer gedicht is, maar dat vanaf 2020 de vraag naar zorg- en welzijnspersoneel weer serieus zal toenemen. Dat heeft te maken met de massale pensionering van de babyboom-generatie, die al sind 2010 op gang is. Vooral in de ouderenzorg zal er een grote vraag ontstaan naar personeel: enerzijds is er personeel dat vervangen moet worden, maar anderzijds zal ook het aantal zorgbehoevende ouderen stijgen. 

Zelfs als de hoge stroom blijft aanhouden, zal zich over vijf jaar een nieuwe en toenemende kloof aftekenen tussen vraag en aanbod, voornamelijk bij zorg- en verpleegkundigen.

Zorg- en verpleegkunde is en blijft dus meer dan ooit een beroep met toekomst.

De studie beveelt aan verder te werken op de instroom in zorgberoepen, in combinatie met een geïntegreerd beleid, dat bij elke maatregel rekening houdt met de toekomstige schaarste aan mankracht.

 Meer lezen.

Beroepenfiche: