Normaal

Ambulancier

Blijf jij kalm bij het vervoer van patiënten in medische noodgevallen?

Als ambulancier sta je in voor het transport van patiënten van en naar het ziekenhuis. In een noodsituatie word je opgeroepen door het hulpcentrum. Dan rij je naar de patiënt en schat je de situatie in. Na het toedienen van de eerste zorgen en een akkoord van de dokter breng je de patiënt naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Als je in het ziekenhuis werkt, help je tussen het vervoer door de spoedverpleegkundige, ontvang je patiënten en hou je de ambulance startklaar. 

Wat kan jij goed?

  • Je leeft je goed in
  • Je werkt efficiënt en snel
  • Je blijft kalm in moeilijke omstandigheden
  • Je relativeert je werk wanneer het niet goed afloopt met een patiënt

Waar komt je terecht? 

De job is heel gevarieerd en je komt met verschillende mensen in contact. Ziekenhuizen, de brandweer, het Rode Kruis en het Wit-Gele Kruis zijn voorbeelden van organisaties waar je kan werken. Vaak combineer je  je job als ambulancier met een job bij de brandweer, of doe je nog vrijwilligerswerk als ambulancier bij het vervoer van hoogbejaarde mensen of zieken. Vaak werk je in ploegen. Een ambulancedienst staat 7 dagen op 7 en 24 uur op 24 paraat. Het kan dus zijn dat jij lange diensten hebt, maar daardoor heb je ook een aantal vrije dagen per week. 

Wie help jij verder?

Je helpt mensen bij medische noodgevallen.

Opleiding volgen? 

In het regulieren onderwijs is er geen opleiding voor ambulancier. Je kan de opleiding 'Ambulancier-hulpverlener' volgen in elke provincie, binnen het opleidingspakket Dringende Geneeskundige Hulpverlening. De opleiding wordt georganiseerd door het Provinciaal Instituut voor Brandweer- en Ambulancieropleiding of soms bij VDAB. Jaarlijks volg je een bijscholing van 24 uur en elke 5 jaar leg je een bekwaamheidsproef af. 

Als je al deel uitmaakt van een erkende dienst 100/112 (Brandweer, Rode Kruis, Vlaamse Kruis, Ziekenwagendienst) krijg je voorrang en kan je de opleiding met financiële ondersteuning volgen. Wanneer je geen deel uitmaakt van zo'n dienst moet je toestemming tot deelname vragen aan de federale gezondheidsinspecteur van de provincie. Je kan met die toestemming aan de cursus deelnemen als er nog vrije plaatsen zijn. De volledige opleidingskost is dan voor jouw rekening. 

Meer info per provincie: 

De opleiding

x


Is dit niet helemaal wat je zocht?

Vul de vragenlijst in en kom te weten welke beroepen bij jou passen

Andere beroepen die werken in het ziekenhuis

Verpleegkundige

Verzorgende - Zorgkundige

ICT-medewerker

Boekhouder

Maatschappelijk werker

Medewerker (groot)keuken

Administratief medewerker

Medewerker medisch secretariaat

Logistiek assistent

Ergotherapeut

Logopedist

Diëtist

Medewerker onderhoud

Podoloog

Technoloog in de medische beeldvorming