Normaal

Opvoeder/begeleider

Geef jij kinderen en jongeren die het moeilijk hebben of mensen met een handicap graag een warme thuis?

Je taak als opvoeder of begeleider? Als opvoeder kan je met zowel met mensen men een handicap als met jongeren en kinderen in een moeilijke gezinssituatie werken. In de gehandicaptenzorg begeleid je kinderen en volwassenen met een handicap die niet zelfstandig kunnen functioneren. Dit kan verschillende oorzaken hebben: een lichamelijke of geestelijke handicap, ouderdom, psychische problemen of externe factoren. Ook jongeren met een problematische opvoedingssituatie kan je tijdens je carrière helpen. Dit is zo als je in de bijzondere jeugdzorg werkt. Je begeleidt hen in hun thuissituatie, in een instelling of in het internaat waar ze verblijven. Je creëert er een prettige sfeer zodat ze er zich thuis voelen en stimuleert hen om zoveel mogelijk dingen zelfstandig te doen. Zo begeleid je hen om hun vrije tijd nuttig in te vullen, ga je samen met hen op zoek naar de dingen waar ze goed in zijn. Ook leer je hen op een goede manier met relaties om te gaan. Je zorgt dat ze zich zo goed mogelijk voelen en stelt, samen met de collega's, een begeleidingsplan op. Daarnaast verricht je een aantal administratieve taken en onderhoud je contacten met de ouders, artsen en vrienden van de personen die je begeleidt. 

Wat kan jij goed?

  • Je begeleidt graag groepen, maar ook individuen
  • Je kan goed luisteren
  • Je kan je goed inleven
  • Je kan mensen moed inspreken
  • Je wil dat mensen zich op hun gemak voelen
  • Je hebt veel geduld
  • Je kan goed samenwerken met collega's en ouders
  • ...

Waar kom je terecht?

Je kan als opvoeder terecht in (semi-)residentiële instellingen of in ambulante diensten. Voorbeelden van instellingen zijn internaten, centra voor kinderzorg en gezinsondersteuning, thuisbegeleidingsdiensten, psychiatrische instellingen, begeleidingstehuizen, ... Je collega-opvoeders zijn de eersten met wie je samenwerkt, maar ook met de hoofdbegeleider, de coördinator of de directie werk je nauw samen. Als opvoeder werk je vaak in ploegen en soms ook 's nachts. Het hangt er dus van af in welke organisatie je werkt of je al dan niet met nachtwerk te maken krijgt. Ook werken in het weekend hoort er zeker bij.

Wie help jij verder?

Je kan met verschillende doelgroepen werken. Zowel kinderen met een beperking, ouderen als gehandicapten van alle leeftjden rekenen op jou hulp als opvoeder/begeleider. Daarnaast sta je ook kinderen en jongeren in een problematische opvoedingssituatie bij, net als hun gezin.

De opleiding

x


Vertalingen

Engels

Caregiver in disability care

As a caregiver in disability care you support children and adults with disabilities. These may be physical or mental disabilities, psychological problems, etc. You organise their daily life and try to ensure that they can do as much as possible independently. These people may be living at home or in an institution. You make them feel as good as possible. In addition, you will do some administrative tasks and maintain contact with the parents, doctors and friends of the people you are supporting.

Educator in special youth care

As an educator for special youth care you support children and young people who are in difficult situations at home or who have had problems with the court. You help them to organise their daily life and ensure they learn to do as much as possible independently. The children may live at home or in a facility. You make sure they feel as good as possible. You also execute administrative duties and keep into contact with the parents, doctors and friends of the youngsters you are supporting.

Would you like to try this job?

Are you looking for a training course?

Are you looking for an employer?

A limited knowledge of Dutch does not have to be an issue. You can improve your Dutch language skills through the Agency for Citizenship and Integration.

 

Français

Educateur/ éducatrice dans le domaine des soins aux personnes handicapées

Votre fonction d’éducateur/ éducatrice dans le domaine des soins aux personnes handicapées consiste à accompagner des enfants et des adultes atteints d’un handicap. Il peut s’agir de personnes souffrant d’un handicap physique ou mental, de problèmes psychiques ou autres. Vous organisez leur vie quotidienne et essayez de les amener à effectuer le plus de tâches possibles de manière autonome. Certaines de ces personnes vivent chez elles, d’autres séjournent dans une institution. Vous veillez à ce qu’elles se sentent le mieux possible. Vous assurez par ailleurs un certain nombre de tâches administratives et entretenez des contacts avec les parents, les médecins et les amis des personnes que vous accompagnez.

Educateur/ éducatrice dans le secteur de l’aide spéciale à la jeunesse

Votre rôle d’éducateur/ éducatrice dans le secteur de l’aide spéciale à la jeunesse consiste à accompagner des enfants et des jeunes connaissant une situation familiale difficile ou ayant commis un délit. Vous organisez leur vie quotidienne et essayez – dans la mesure du possible - de stimuler leur autonomie. Les enfants peuvent vivre chez eux ou séjourner dans une institution. Vous veillez à ce que leur bien-être soit garanti au mieux. Vous exécutez également un certain nombre de tâches administratives et entretenez des contacts avec les parents, médecins ou amis des personnes que vous accompagnez. 

Vous aimeriez vous lancer dans ce métier ?

Vous êtes à la recherche d’une formation ?

Vous êtes à la recherche d’un employeur ?

Une connaissance limitée du néerlandais ne constitue pas un obstacle. Vous pouvez l’améliorer en vous adressant à l’“Agentschap Inburgering en Integratie”.

 

Türkçe

Engelli Bakımında Eğitici

Engelli bakımı alanında eğitici olarak engeli olan çocuklara veya yetişkinlere yardımcı olursun. Bu kişilerin fiziksel veya zihinsel engeli veya ruhsal sorunları ….. olmuş olabilir. Onların günlük yaşamlarını organize eder ve mümkün olduğunca işlerin çoğunu kendilerinin bağımsız yapmalarını sağlamaya çalışırsın. Bu kişiler ev ortamında veya bir kuruluşta kalıyor olabilirler. Kendilerini mümkün olduğunca iyi hissetmelerini sağlarsın. Bunun yanında bazı idari görevleri üzerine alır, ebeveyn, hekimler ve rehberlik ettiğin kişilerin arkadaşlarıyla iletişimleri sürdürürsün.

Özel Gençlik Bakım Yurdu Eğitmeni

Özel gençlik bakım kurumlarında eğitici olarak evde zorluk yaşayan veya suç işlemiş çocuk ve gençlere rehberlik edersin. Onların günlük yaşamlarını organize eder ve bazı işleri mümkün olduğunca kendi başlarına yapmalarını sağlamaya çalışırsın. Çocuklar kendi ev ortamlarında ya da özel tesislerde kalıyor olabilirler. Kendilerini oldukça iyi hissetmelerini sağlarsın. Bazı idari işleri de yerine getirirsin ve ebeveyn, hekimler ve kişinin arkadaşlarıyla temasları sürdürmeyi sağlarsın.

Bu işi denemek ister misin?

Bir kurs mu/eğitim mi arıyorsun?

Bir iş geçmişi arıyormusun ? 

Filamanca dilini sınırlı konuşuyor olman bir sorun olarak kabul edilmemelidir.

Agentschap Inburgering ve Integratie [Uyum ve Entegrasyon Dairesi] size Filamanca dilini geliştirmenizde yardımcı olabilir.

 

 

العربية

 

مرشد في الرعاية بالمعاقين

كمرشد في العناية بالمعاقين تقوم بإرشاد أطفال و راشدين ذوي إعاقة. قد يكون لهؤلاء الأشخاص إعاقة جسدية أو عقلية، مشاكل نفسية، ... تنظم حياتهم اليومية و تحاول الحرص على أن يقوموا بأكبر عدد من الأمور بالإعتماد على أنفسهم. يمكن لهؤلاء  الأشخاص أن يكونوا مقيمين في محيطهم المنزلي أو في مؤسسة . تسهر على أن يشعروا بالراحة قدر المستطاع. تقوم إلى جانب ذلك ببعض الأعمال الإدارية و تحافظ على التواصل مع والدي و أطباء و أصدقاء الأشخاص الذين ترشدهم

مربي في الرعاية الشبابية الخاصة

هل تحب ان تعطي للأطفال و للصغار المتواجدين في صعوبات بيتا دافئا؟

إذن  قد يكون عمل في القطاع الإجتماعي شيء يناسبك ؟

كمربي في الرعاية الشبابية الخاصة تقوم بإرشاد أطفال و صغار المتواجدين في حالة صعبة في بيوتهم أو الذين ارتكبوا جُنح. تُنظم حياتهم اليومية و تحاول أن تحرص على أن يقوموا بأكبر عدد من الأمور بالإعتماد على أنفسهم. يمكن للأطفال الإقامة في محيطهم المنزلي أو في مؤسسة. تسهر على أن يشعروا بالراحة بقدر الإمكان. تقوم أيضا ببعض الأعمال الإدارية و تحافظ على التواصل مع والدي و أطباء و أصدقاء الأشخاص الذين ترشدهم

تريد أن تجرب هذا العمل؟

هل تبحث عن تكوين؟

أتبحث عن شخص يشغلك ؟

لا يجب أن تكون معرفتك المحدودة بالفلامانية مشكلة. عن طريق وكالة الإندماج و الإدماج يمكنك أن تحسّن لغتك الفلامانية

 

Русский

Воспитатель в учреждении для инвалидов

Будучи воспитателем в учреждении для инвалидов вы работаете с детьми и взрослыми-инвалидами. Это могут быть люди с физической или ментальной инвалидностью, с психическими проблемами. Вы организуете их повседневную  жизнь  и пробуете обустроить всё так, чтобы они как можно больше могли делать самостоятельно. Эти люди могут жить дома или в домах-интернатах. Вы заботитесь о том, чтобы они себя чувствовали как можно лучше. Кроме этого у вас несколько административных обязанностей и вы поддерживаете контакт с родителями, врачами и друзьями людей, которым вы помогаете.

Воспитатель в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних

Будучи воспитателем в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних, вы занимаетесь с детьми и подростками, у которых дома сложная ситуация или которые совершили преступление. Вы организуете их повседневную жизнь и помогаете им научиться как можно больше дел делать самостоятельно. Дети могут жить при этом дома или в специализированном учреждении. Вы стремитесь к тому, чтобы они чувствовали себя как можно лучше. Вы выполняете также некоторые административные обязанности и поддерживаете контакт с родителями, врачами и друзьями детей, которых вы воспитываете.

Вы хотите попробовать эту работу?

Вы ищете место учёбы?

Вы ищете работодателя?

Ваше недостаточное знание нидерландского языка не должно являться препятствием. Благодаря Агентству общественной интеграции (Agentschap Inburgering en Integratie) вы можете улучшить знание языка.

 

 

Ambassadeurs

Is dit niet helemaal wat je zocht?

Vul de vragenlijst in en kom te weten welke beroepen bij jou passen

Andere beroepen waarbij je mensen begeleid in de maatschappij

Begeleider in de sociale economie

Straathoekwerker

Buurtwerker

Maatschappelijk werker

Sociocultureel werker

Deze artikels zullen je ook interesseren

Kom eens proeven