Financiële ondersteuning bij leren en werken

1. Als je een opleiding volgt aan het Centrum voor Volwassenenonderwijs:

Wanneer je een opleiding volgt richting social profit aan een Centrum voor Volwassenenonderwijs én je doet je stage in een organisatie uit onze sector, dan kan je per schooljaar maximaal €150 van het inschrijvingsgeld en maximaal €50 van het schoolgeld (of cursusgeld) terugvorderen via het project Succes met je studies van VIVO. Kijk wel even na welke opleidingen in aanmerking komen, en in welke organisaties je je stage kan doen. 

2. Als student:

Studiebeurs

Soms kan je als student financiële hulp krijgen van de overheid. Ook volwassen studenten (bijvoorbeeld alleenstaande ouder met kinderen ten laste) kunnen in aanmerking komen. Contacteer de sociale dienst van je school voor meer info of de Vlaamse infolijn (gratis nummer 1700).

Meer info vind je op de website van Onderwijs.

3. Als werknemer:

Vlaams Opleidingsverlof (hervormd Betaald educatief verlof)

In principe hebben alle werknemers uit de privésector het recht Vlaams Opleidingsverlof op te nemen om een opleiding te volgen met behoud van hun loon. Meer info vind je op de website van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid. Op 21 december 2018 keurde de Vlaamse Regering de hervorming van het betaald educatief verlof naar het Vlaams opleidingsverlof goed. De hervorming houdt veranderingen in voor zowel de werknemer, de werkgever als de opleidingsverstrekker. Voor opleidingen met startdatum 1 september 2019 of later geldt de regelgeving van het Vlaams opleidingsverlof (VOV) in plaats van de regelgeving van het betaald educatief verlof (BEV). Wie ten laatste schooljaar 2018-2019 startte met een opleiding met gebruik van betaald educatief verlof (BEV), kan onder dezelfde voorwaarden deze opleiding verderzetten met gebruik van betaald educatief verlof.

Werkt men bij een overheidsinstelling, dan neemt men contact op met zijn personeelsdienst om te bekijken welke systemen er voor hen bestaan.

Opleidingscheques voor werknemers

Met de cheques kan je een opleiding betalen. De helft van de prijs moet daarbij door de werknemer zelf betaald worden. Vraag best na bij jouw school waar je de opleiding wil volgen of ze erkend is als opleidingsverstrekker. Ga bij de school na welke kosten de cheques dekken vóór je ze bestelt.

Meer info vind je op de website van VDAB.

Tijdskrediet

Indien je als werknemer kan genieten van tijdskrediet, kan je je werkgever vragen jouw arbeidsduur tijdelijk te verminderen en zo een opleiding te volgen. Contacteer je werkgever om na te gaan of je binnen de organisatie in aanmerking komt voor tijdskrediet.

Meer info vind je op de website van RVA.

Opleidingskrediet of aanmoedigingspremie Vlaamse Overheid

Tijdens je volledige beroepsloopbaan kun je een opleidingskrediet voor de duur van maximum 2 jaar krijgen. Werknemers met minstens 20 jaar anciënniteit (dat hoeft niet in de social-profitsector te zijn) krijgen daar een half jaar bij. Als je opleiding langer duurt kan je uitzonderlijk wel een premie krijgen voor de volledige duur van de opleiding wanneer je een opleiding volgt tot een knelpuntberoep of tweedekansonderwijs volgt.

Meer info vind je op de website van het Departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse Overheid.

 

Opnieuw gaan studeren

100% kans op werk in zorg en welzijn

Vanaf welk studiejaar kan je kiezen voor de sociale sector?

Hoe kies ik een beroep?