Vanaf welk studiejaar kan je kiezen voor de sociale sector?

Een studie- of beroepskeuze maken voor de sociale sector kan je op verschillende momenten. 

Binnen het secundair onderwijs

Al in de derde graad van het secundair onderwijs kan je de keuze maken om in de sector te gaan werken.  

Na je secundaire opleiding

Je kan de keuze maken om bijvoorbeeld nog een Se-N-Se jaar te gaan volgen na je opleiding in he beroepssecundair of technisch onderwijs. 

Binnen het hoger onderwijs kan je ook nog verschillende wegen uit.

Graduaatsopleiding volgen

Graduaatsopleidingen behoren tot het hoger onderwijs en zijn erg praktijkgericht. Enkel de graduaatsopleiding tot verpleegkundige volg je in een secundaire school. Een graduaatsopleiding bereidt voor op een welbepaald beroep en richten zich op de arbeidsmarkt. Ze zijn minder theoretisch dan (professionele) bacheloropleidingen. Graduaten zijn sterk gericht op werkplekleren: het aanleren en toepassen van competenties in reële werksituaties. De theorie staat altijd in functie van de praktijk. 

Bacheloropleiding volgen

Je kan een professionele bacheloropleiding volgen. Je leert dan een beroep en wordt klaargestoomd om daarna te gaan werken. De opleiding geeft je een goede basis aan theorie en praktijk om nadien aan de slag te gaan. Je krijgt vaak les in kleinere groepen. Wanneer je kiest voor een academische bachelor, word je voorbereid op een masteropleiding. Je krijgt dan wat meer theorie te verwerken en volgt vaak ook les in grotere groepen. Je opleiding is gericht op wetenschappelijk onderzoek. 

Masteropleiding volgen

Een master opleiding volgt op een academische bachelor. Je specialiseert je en bereid je op die manier voor op de arbeidsmarkt of een wetenschappelijke carrière. 

Opnieuw gaan studeren

Ook als je al aan het werk bent, kan je opnieuw gaan studeren. Daar bestaan verschillende formules voor.

Check de beroepenfilter om te weten welk beroep je na welk opleidingsniveau kan uitvoeren. 

Verder studeren of toch al werken?

Leren én werken in het secundair onderwijs

Opnieuw gaan studeren

Financiële ondersteuning bij leren en werken