Leren én werken in het secundair onderwijs

In het systeem van Leren en Werken leer je een beroep op de werkvloer én krijg je les in de klas. Ideaal voor wanneer je echt aan het werk wil maar ook het diploma voor jouw droomjob wil behalen. Bovendien doe je waardevolle werkervaring op!

 Op dit moment bestaan er 3 vormen van Leren en Werken:

  • Duaal leren:

Bij duaal leren verwerf je vaardigheden op school, in een centrum voor deeltijds onderwijs of Syntra-lesplaats én op de werkvloer. De verhouding tussen aantal dagen op school en aantal dagen op de werkvloer hangt af van de studierichting.Duaal leren is vollop in evolutie en zal je binnenkort zowel in het secundair onderwijs als in het volwassenenonderwijs en in het hoger onderwijs kunnen volgen. Momenteel is het aanbod er enkel in het beroepssecundair en technisch onderwijs. 

In de sociale sector kan je momenteel 2 opleidingen volgen in het duale traject: 

- Zorgkundige Duaal: meer info over de job - meer info over het duale traject

- Kinderbegeleider Duaal: meer info over de job - meer info over het duale traject

Meer info?

  • Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (DBSO):

Het deeltijds beroepssecundair onderwijs (dbso) is een onderwijssysteem waarbij een jongere de combinatie maakt tussen leren op school en werkplekleren. De jongere kan met verschillende soorten contracten bij een werkgever in het reguliere arbeidscircuit tewerkgesteld worden.

Welke opleidingen zijn er? kinderbegeleider, buurtsportwerker, logistiek assistent, sportbegeleider, verzorgende/zorgkundige, administratief medewerker, keukenmedewerker, podiumtechnicus, onderhoudsmedewerker, thuishelper/huishoudhulp

Meer info? 

  • De leertijd:

De leertijd is een onderwijsvorm die valt onder het stelsel ‘Leren en werken’. Je combineert vier dagen beroepsgerichte praktijkopleiding met één dag theoretische vorming in een campus van SYNTRA. Zo leer je al werkend de knepen van het vak en maak je heel vlot de overstap naar de arbeidsmarkt.

Welke opleidingen zijn er? podiumtechnicus/assistent podiumtechnicus, administratief medewerker, kinderbegeleider, keukenmedewerker, ICT-medewerker/PCtechnicustandprothesetechnicus/tandtechnicus, verzorgende/zorgkundige, /beroep/optieker

Meer info? 

Wil je nog andere manieren leren kennen om te leren en werken? kijk dan eens op de site van de Vlaamse Overheid. 

Verder studeren of toch al werken?

Vanaf welk studiejaar kan je kiezen voor de sociale sector?

5 tips die jou doen scoren!

Hoe kies ik een beroep?